Aviso legal

Nome comercial: Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña.

CIF: Q 6550029 J

Enderezo: Rúa Sol, edificio Sol, s/n, 15703 – A Coruña

Páxina web: http://www.torredeherculesacoruna.com/

Teléfono: 981 184 344

O uso ou visita deste sitio web (http://www.torredeherculesacoruna.com/) implica a aceptación por parte do usuario, visitante ou cliente (en adiante usuario), das condicións de uso que se detallan a continuación, así que lle pregamos que lea atentamente a seguinte información antes de facer uso deste sitio web. Se non acepta os seguintes termos e condicións, pregámoslle que se absteña de utilizar o sitio web e o seu contido.

Obxectivo da web:

Esta web deseñouse para facilitarlle ao usuario a información relativa ás actividades e servizos que oferta Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña.

Propiedade intelectual e dereitos:

O dominio http://www.torredeherculesacoruna.com/ pertence a Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña con CIF: Q 6550029 J.

Autorizacións ao usuario:

Calquera usuario está autorizado para ver, copiar, imprimir e distribuír os contidos publicados por Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña neste sitio web sempre que cumpra as seguintes condicións:

  • Queda prohibida a utilización destes contidos con fins comerciais. Soamente se poderán utilizar con fins informativos.
  • Non se poderán modificar de ningunha maneira estes contidos.
  • Non se poderá separar o texto ou imaxes que o acompañan de forma que o seu contido adquira outro sentido distinto do que Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña pretende expresar no seu contexto orixinal.
  • Este sitio web foi deseñado integramente por LÍNEA CREATIVA Diseño S.L. con CIF: B70057955. Calquera cuestión relativa ao deseño ou programación deste sitio web, pregamos que se poña en contacto con: LÍNEA CREATIVA Diseño S.L.: C/ Ruela de Brión 3 Bajo · 15702 Santiago de Compostela [A Coruña] España · Tfno.: [0034] 981 55 35 55 / [0034] 677 15 41 71 · Contacto 1: info@lineacreativa.eu · Contacto 2: arume@arumeinformatica.es

Política de protección de datos de carácter persoal:

Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña recolle algúns datos persoais que son introducidos polo usuario libremente en diferentes formularios coa finalidade de poder efectuar peticións de información, consultas, solicitar e contratar diferentes servizos de Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña. Estes datos xestiónanse de forma automatizada para poder prestar os servizos e/ou contestar ás peticións dos propios usuarios, así como para a mellora e ampliación dos contidos e servizos da web.

Os datos recollidos por Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña nos diferentes formularios da web recóllense co coñecemento e consentimento do usuario.

Estes datos serán utilizados por Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos que Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña proporciona. O usuario pode en calquera momento en conformidade co establecido pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición solicitándoo por correo electrónico a infoturismo@coruna.es ou telefonicamente no número 981 184 344.