Visitas á Torre

Entradas

Venda de entradas no Centro de Información e Atención ao Visitante (CIAV) a partir das 9.45h. As entradas tamén poden adquirirse a través de internet na web:
https://ticketing.coruna.gal/torre/visita/

Luns, entrada libre. É necesario recoller o ticket no punto de venda do CIAV.

Horario

De luns a domingo
De outubro a maio: de 09.45 a 17:00 (última venda ás 15:45h)
De xuño a setembro: de 10:00 a 21:00 (peche de entrada ás 20:00h)

Acceso

As visitas están limitadas a 32 persoas cada media hora, sendo a primeira ás 10.00h.

A venda anticipada no mesmo día pode dar lugar a que se cubra o aforamento diario permitido antes da hora de peche. A Torre de Hércules informa os visitantes que prefiran comprar as súas entradas no momento de acceso directamente nos nosos despachos de billetes* que podería darse esta circunstancia, polo que non se lles podería permitir o acceso co fin de dar obrigado cumprimento á normativa vixente en canto a limitacións de aforamento.

En aplicación do Plan de Autoprotección, o monumento permanecerá pechado con ventos de forza 7 ou superiores. Así mesmo, a terraza péchase cando os ventos superan a forza 5.

Visitas guiadas

A Torre de Hércules ofrece a posibilidade de realizar unha visita guiada polo monumento. O horario destas visitas é 12h e 16h (20h no horario de verán). Estarán limitadas a 16 persoas e terán unha duración dunha hora.

Tarifas

Tarifa xeral: 3 €
Tarifa reducida: 1,50 €

Aplicarase nos seguintes casos:

 • Menores de 16 anos, titulares de Carné Xove e maiores de 65 anos.
 • Titulares do Carné Internacional de Estudante (ISIC) ou Carné Internacional de Profesor (ITIC).
 • Persoas en situación legal de desemprego, con presentación de documento acreditativo (España e EU).
 • Membros de familia numerosa, con presentación de documento acreditativo.
 • Grupos de máis de 20 persoas en visita, previamente concertada.
 • Os días e nos casos que estableza a Xunta de Goberno.
 • Cota cero

  Aplicarase nos seguintes casos:

 • Grupos educativos do municipio da Coruña en visita previamente concertada.
 • Entradas para os profesores responsables dos grupos ou guías turísticos no desenvolvemento das súas tarefas, previa presentación do seu carné.
 • Persoas con algunha minusvalía física ou psíquica, previa acreditación.
 • Visitas patrocinadas polo Concello, previa resolución que así o declare.
 • Visitas de membros da Asociación de Amigos do Arqueolóxico e do International Council of Museums.
 • Visitas de membros da Asociación Española de Museólogos.
 • Semana da ciencia e Semana da ciencia na rúa.
 • Terceiro sábado de cada mes, entre outubro e xuño.
 • Xornalistas, presentando acreditación.
 • Persoal docente debidamente acreditado.
 • Usuarios da Tarxeta turística.
 • O Día Internacional dos Museos.
 • Todos os luns do ano.
 • Festivos locais
 • Persoas con carné da UDC
*Nota: As oficinas e a Torre de Hércules estarán pechadas os días 24,25 e 31 de decembro e tamén o 1 e 5 (serán) e 6 de xaneiro